föreningen

Det behövs en ny politisk ledning i Knivsta, för barnen.

Skiss på Knivsta Arena

Skiss på Knivsta Arena

Debattinlägg i Knivstabygden den 11 aug.

Under åtta år har moderaterna styrt Knivsta kommuns tillsammans med de övriga borgerliga partierna och miljöpartiet. Under dessa år har antalet barn i barngrupper på förskolor och fritidshem ständigt ökat, trots ständiga löften om motsatsen. Lärartätheten i grundskolan är fortsatt bland de lägsta i landet. När andra kommuner i länet rekryterar nya lärare fyller Knivsta sina klasser med fler elever. När grankommunerna bygger idrotts- och fritidsanläggningar vill Knivstas moderater sälja bostadsbolaget Knivstabostäder, införa en individuell fritidspeng och smita från sitt ansvar genom att gömma sig bakom dåliga enkäter.

Centerpartiet vill inte ha någon central fritidsanläggning vid Hälsohuset. Ett läge som ligger bredvid tre skolor och därmed kan få en mycket hög nyttjandegrad. I stället vill de ha ett sportfält på Kölängen som skulle komma att stå tomt dagtid. Den sporthall i Brännskär som Centerpartiet nämner i sin insändare finns inte omnämnd i aktuella handlingar. Där står att eleverna ska ha idrott i Alsike sporthall.

Våren 2008 blev jag i KF lovad att en trafikplan skulle vara klar till hösten samma år. Under 2008 startades också ett arbete med fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter. Men det avbröts 2009 för att ta fram en plan för Knivstas centrala kvarter. I juli 2010 är ingen av dessa tre planer klara. Ja, Centerpartiet, det behövs ett större detaljplaneprogram, nu.

Vänsterpartiet har i flera budgetar och motioner lagt finansierade förslag om förbättringar för Knivstas barn och unga. De flesta av dessa har röstats ner av den borgerliga ledningen. I stället har vi sett flera försök till olika privata alternativ av kommunens verksamheter. Oftast dyrare för kommunen och utan att ge någon bättre kvalitet.

Knivstas barn och unga är värda en ny politisk ledning och Vänsterpartiet är beredda att ingå i den. En ledning som inte ständigt tappar bort helheten och struntar i fattade beslut.

Med ditt stöd den 19 september vill vi starta bygget av världens bästa välfärd, utan vinstintressen.

Christer Johansson (v)
gruppledare

Skriv en kommentar