föreningen

Vänsterpartiet Knivsta antog lista till kommunvalet

mycket_kvinnorI samband med sitt årsmöte den 2 mars antog Vänsterpartiet sin lista till kommunvalet. Listan, med åtta namn, innehåller både gamla och nya kandidater. Toppnamn blev nuvarande gruppledaren Christer Johansson följd av Maria Fornemo som nu sitter som ersättare i Utbildnings och fritidsnämnden. På tredje plats återfinns kommunrevisorn Björn Jonasson som följs av Malin Ahrne och Malin Tollbom som båda debuterar som fullmäktigekandidater.

Listan i sin helhet ser ut som följer:
1. Christer Johansson, ungdomskonsulent
2. Maria Fornemo, kommunikatör
3. Björn Jonasson, sjöman
4. Malin Ahrne, sjuksköterska
5. Malin Tollbom, gymnasielärare
6. Siv Ahlström, anhörigstödjare
7. Jaime Escobar, enhetschef äldreomsorg
8. Ulla Berglund, landskapsarkitekt 

Omval av styrelse
Den tidigare styrelsen fick förnyat förtroende och omvaldes med Christer Johansson till ordförande. Gäst på mötet var Tove Fraurud, fd. ordförande i Ung Vänster, numera distriktsordförande i Uppsala län talade bland annat om vikten att stå upp mot de odemokratiska krafter som tar allt större utrymme i samhället

Christer Johansson

Skriv en kommentar