insändare

En ny politik för jobb åt Knivstas ungdomar

Josefin Brink

Josefin Brink

Det behövs en ny jobbpolitik i Sverige och i Knivsta. En politik som skapar jobb och framtidstro för unga, och som rustar samhället för att möta behoven av klimatomställning och bättre välfärd med kloka investeringar.

De senaste dagarna har vi kunnat läsa om den höga ungdomsarbetslösheten och olika sätt att räkna hur många procent av de unga mellan 18 och 24 som saknar jobb. Knivsta har fått siffror från 5,5 till över 20 % beroende på vilken modell som används. Men även om vi tar den lägsta siffran, 5,5 %, innebär det fler individer än två stora skolklasser. Försörjningsstödet bland unga ökar samtidigt i mer än hälften av landets kommuner. Ungdomsarbetslösheten i hela landet ökar rekordsnabbt och är bland de högsta i Europa. Knivsta har den näst högsta ungdomsarbetslösheten i länet, en ökning med 200 % från 2008.

Vad Sverige behöver är en krispolitik som prioriterar jobb och välfärd framför skattesänkningar och piskor åt de sjuka och arbetslösa. Vänsterpartiet vill genomföra investeringar i konkreta jobb för att mildra effekterna av krisen. Istället för skattesänkningar som inte ger några jobb vill vi satsa på renovering av bostäder och skolor, utbyggnad av järnväg och annan kollektivtrafik och satsningar på modern grön teknik. Lokalt i Knivsta vill vi satsa på fler sommarjobb till skolelever.

Bara i år beräknas 23 000 jobb försvinna från välfärden på grund av den moderatledda regeringens ovilja att stötta kommunerna i krisen. Det kommer att leda till att kvaliteten inom Knivstas skolor, förskolor och äldreomsorg försämras, och att viktiga arbetsuppgifter inte utförs längre trots att behoven inte minskat. I Vänsterpartiets budgetförslag får kommunerna därför det stöd de behöver för att kunna behålla samma antal anställda som före krisen. Med den satsningen skulle vi kunna öka lärartätheten i Knivstas skolor och förskolor.

Slutligen vill vi satsa mer på utbildning på alla nivåer; fler Komvuxplatser, yrkesutbildningar och högskoleplatser. De närmaste åren kommer behoven av arbetskraft att öka, och då måste samhället redan idag erbjuda de utbildningar som krävs för att de unga ska kunna ta plats i arbetslivet.

Det behövs en ny jobbpolitik i Sverige och i Knivsta. En politik som skapar jobb och framtidstro för unga, och som rustar samhället för att möta behoven av klimatomställning och bättre välfärd med kloka investeringar.

Josefin Brink                                                                                                             Arbetsmarknadspolitisk talesperson                                                   
Riksdagsledamot (V)

Christer Johansson
gruppledare
Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar