motioner

V och S tillsammans mot rasismen

racismSocialdemokraterna och Vänsterpartiet i Knivsta ser med stor oro på den rasistiska utvecklingen i kommunen. Vi tycker att de aktiviteter som hittills genomförts, för att vända trenden, är otillräckliga och skulle vilja se att Knivsta kommun anslöt sig till tiopunktsplanen i ”Europeiska koalitionen av städer mot rasism”.

Under flera år har olika grupper spridit sina diskriminerande och rasistiska budskap i Knivsta kommun. Detta har skett mer eller mindre oemotsagt och aktiviteterna har över tid blivit grövre. Det har förekommit bränder, fysiskt våld och hot i olika former.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ser med stor oro på den negativa utvecklingen. Vi tycker att de aktiviteter som hittills genomförts, för att vända trenden, är otillräckliga och skulle vilja se att Knivsta kommun anslöt sig till tiopunktsplanen i ”Europeiska koalitionen av städer mot rasism”.

Unesco tog 2004 initiativ till starten av ett nätverka av städer/kommuner som vill utbyta erfarenheter för att förbättra sina handlingsprogram för kampen mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. Den 9 – 10 december 2004 lanserades ”Europeiska koalitionen av städer mot rasism” i samband med Fjärde europeiska stadskonferensen för mänskliga rättigheter i Nürnberg.

Närvarande i Nürnberg i december 2004 var Stockholm och sedan dess har ytterligare några svenska kommuner gått med. Den 6 augusti 2009 har 94 kommuner från 18 europeiska länder skrivit under. Nu tycker vi att det är Knivstas tur att åta sig att integrera de tio punkterna i sina kommunala strategier och policyprogram, samt att engagera det civila samhällets olika aktörer i förverkligandet av planen.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna yrkar härmed

att Knivsta kommun ansluter sig till Europeiska koalitionen av städer mot rasism samt
att kommunen skyndsamt påbörjar arbetet med att implementera tiopunktsplanen.

 

Christer Johansson                                                        Lars Berglöf
Vänsterpartiet Knivsta                                                   Socialdemokraterna Knivsta

Skriv en kommentar