motioner

Bättre utemiljöer vid skolor och förskolor

Ängbyskolan

Ängbyskolan

Följande motion lämnades till Kommunfullmäktige den 10 september.

Det är sedan länge känt att rörelse är positivt för vårt välbefinnande. Att tidigt skapa vanor med mycket rörelse och gärna utomhus är en bra investering för ett framtida välbefinnande. I den senaste ”Liv- och hälsa ung” som landstinget sammanställt uppges att 19 % av pojkarna och 16 % av flickorna, i årskurs 9 i Knivsta, är överviktiga. Vi har också nyligen kunnat läsa att första halvåret har Knivsta ökat med 116 invånare, av dessa var 100 nyfödda barn.  

Majoriteten av dessa barn kommer om cirka ett år att vilja ha en plats i barnomsorgen. En barnomsorg som i dag har mycket stora barngrupper och varierande kvalitet på utemiljöerna. Det är glädjande att Skutan, Thunmanskolan och Alsike skola har upprustade utemiljöer. Men hur ser det ut vid övriga skolor och förskolor i kommunen?

Vänsterpartiet vill att barn och ungdomar i Knivsta ska ges möjlighet till rörelse i en trygg, säker och stimulerande miljö, oavsett vilken skola eller förskola de är placerad vid. Att skapa förutsättningar för spontan lek i närmiljön stämmer dessutom mycket bra med artikel 31 i den av FN för 20 år sedan antagna barnkonventionen för barns rättigheter.

 

Mot bakgrund av vad som ovan framförts yrkar Vänsterpartiet att 

  • Inventering av utemiljöer vid kommunens samtliga skolor och förskolor snarats genomförs 
  • En plan för åtgärder för att skapa trygga, säkra och stimulerande utemiljöer vid kommunens skolor och förskolor tas fram med inventeringen som grund.

Christer Johansson
Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar