Okategoriserade

Fri skolfrukost och byte av lampor

Den 24 april lämnade vi in två motioner till kommunfullmäktiges sammanträde, som båda uppmärksammades i Upsala Nya Tidning. De är författade av Maria Fornemo med lite kompletteringar av Christer Johansson.
Den ene om fri skolfrukost för att elever ska orka ta till sig den pedagogiska undervisningen. Den andra, om lampbyte, vill vi ska bli en del i kommunens miljöarbete.

Motion om fri skolfrukost

Pressen på skolelever är hård. Rapporter och undersökningar vittnar om att många känner sig stressade, har sömnsvårigheter och andra tecken på psykisk och fysisk ohälsa. Speciellt blir detta påtagligt i högstadiet med betygsstress och oro inför framtiden. Därför ser vi från Vänsterpartiet med glädje att elever i Thunmanskolan har fått möjlighet att äta frukost på skolan. Men då det är lagt en avgift på frukosten är det vissa elever som aldrig kommer att få tillgång till det goda alternativet.

I Göteborg har försök med införande av skolfrukostar visat att eleverna blir lugnare och mer harmoniska, har lättare att fokusera under lektionerna och som en följd därav även höjer betygen. Även Rinkebyskolan i Stockholm har erfarenheter av skolfrukost. Frukost medför lugnare och mer fokuserade elever – men även vinster i form av minskad skadegörelse på skolan på grund av att frukostarna bidragit till högre trivsel och bättre gemenskap.

Också förskolebarn mår bra av gemensam frukost på förskolan. Maria Fornemo har god erfarenhet från detta då frukost har serverats på hennes sons förskola. Maria bekräftar att barnen blir lugnare och orkar mer. Här är frukost minst lika viktigt som i skolan, eftersom många små barn tvingas stiga upp tidigt när deras föräldrar ska åka till jobbet och är därför alltför trötta för att orka äta ordentlig frukost i hemmet.

Vänsterpartiet yrkar:
att Knivsta kommun profilerar sig som en barnvänlig kommun genom att införa lärarledd och fri frukost på schemat i alla kommunala skolor och förskolor.

Motion om byte av glödlampor

Vanliga glödlampor är miljöbovar. Hela 95 procent av glödlampas energi genereras i värme och inte i ljus, vilket gör den till en energislösare som bidrar till den osunda globala uppvärmningen. Som alternativ finns energisparlampor, där utvecklingen på sista tiden snabbt gått framåt. Nuförtiden finns energisparlampor som ger ett varmt och trevligt sken, och som även fungerar med dimmer.

I Australien har man redan beslutat att vanliga glödlampor ska fasas ut 2010 och ersättas med energisparlampor. Även IKEA överväger att helt överge försäljning av den traditionella glödlampan till förmån för energisparlampor. Knivsta kommun, däremot, har inte kommit särskilt långt i sitt miljöarbete. I Naturskyddsföreningens nya klimatindex hamnade Knivsta nyligen på näst sista plats i länet och fick dessutom 155 kommuner i landet före sig.

Vänsterpartiet vill att Knivsta kommun profilerar sig som miljövänlig kommun genom att som första svenska kommun göra som Australien och besluta att lamporna i alla kommunala ljuskällor ska bytas ut, från de traditionella glödlamporna till miljövänliga energisparlampor. Dessutom bör lampor vid t ex elljusspår som står och lyser utan att någon människa finns i närheten, bytas ut mot lampor som reagerar på rörelse, d.v.s. sätts på och börjar lysa när någon finns i närheten och sedan stängs av när ingen rörelse längre registreras.

Vänsterpartiet yrkar:

  • att Knivsta Kommun byter ut alla gamla glödlampor mot energilampor.
  • att arbetet med utbytet påbörjas så snart som möjligt och ska vara genomfört senast 2010.

Skriv en kommentar