Okategoriserade

Starta Knivsta Arena snarast

Ett av de starkaste motiven till att Knivsta blev egen kommun den 1 januari 2003 var bristen på fritidsanläggningar i dåvarande kommundelen Knivsta. Knivstas issporter kände sig extra förfördelade och hade länge hoppats på en konstfrusen isbana för sina stora ungdomsverksamheter.

I den nya kommunen bildades föreningen Knivsta efter 17 som på egen hand tog fram skisser på ett Allaktivitetshus där en mängd olika föreningar skulle kunna bedriva såväl träning som tävling. En frågeenkät bland knivstaborna och en tjänstemannaanalys kom fram till samma slutsats: Ett Allaktivitetshus placerat vid Hälsohuset skulle klara av att täcka mycket av föreningslivets behov och kunna ge en bra verksamhet till Knivstas ungdomar. I enkäten svarar 57% av Knivstaborna att de är beredda att höja skatten med 10 – 15 öre för att finansiera huset. Dessutom svarar 82 % av deltagarna att de tror att ett Allaktivitetshus skulle höja attraktionskraften på kommunen. 

Vänsterpartiet i Knivsta har hela tiden stöttat iden om ett Allaktivitetshus. Vi har velat att kommunen ska starta bygget och samtidigt föra dialog med näringslivet om finansiering och föreningslivet om aktiviteterna i huset. Moderaterna hävdade att kommunen inte hade råd och hänvisade till att huset skulle bli i storleksordning vad Konsert & kongress blev för Uppsala. Skillnaden var att Uppsala byggde sitt konserthus och kommuner av Knivstas storlek har också byggt anläggningar åt sina medborgare. Som exempel kan nämnas Vara som byggt ett konserthus och Norsjö som byggt en idrottsanläggning med en ishall, fotbollshall, simhall och sporthall.

De senaste veckorna har vi kunnat läsa hur olika företrädare från majoriteten kommit med olika idéer om vilka idrottsanläggningar som behövs i kommunen och hur de ska finansieras. Någon vill strunta i ishall och bygga fler sporthallar, några vill samla alla fotbollsplaner vid Kölängen och bygga en islada, vissa hävdar att intresset för issporter och friidrott är så lågt att det inte behövs några anläggningar för dessa idrotter medan kulturverksamheten helt glöms bort i debatten. Moderaterna vill ställa hyresgäster mot föreningslivet och vill åter sälja Knivstabostäder för att få råd med Knivsta Arena. Samtidigt som man sänker skatten??!

Vänsterpartiet vill snarast se en start av Knivsta Arena, det nya namnet på Allaktivitetshuset, för inomhusidrotter och kulturverksamhet. Med det överskott som kommunen gjorde förra året så finns det pengar, utan att sälja Knivstabostäder. Vi vill se fotbollsplaner nära kommunens stora skolor: i centrala Knivsta (vid Knivsta Arena) och Alsike (vid Alsikehallen) och behålla de befintliga planerna ute i byarna. Det innebär att vi vill vi rädda Lagga IF:s möjligheter att spela fotboll lokalt och skapa möjligheter för spontan fotbollsträning i närmiljön.

Skriv en kommentar