Okategoriserade

Distriktets årskonferens

Eva Björklund från partistyrelsen inledde 2008 år årskonferens med en utblick i världen. Hon ansåg att det var tid att återta begreppet demokrati. Stormakternas krig utgör ett hot mot demokratin och den största terrorn är anfallskrig.

Vi behöver, enligt Eva, inspireras av de som lyckats genom att "Fråga folket" och knyta kontakter med olika rörelser som Hyresgästsföreningen och fackföreningsrörelsen. Vi behöver fortsätta kampen mot rasismen och främlingsfientligheten och vara aktiva i freds och solidaritetsrörelsen. Eliten i samhället vill ställa grupper mot varandra och vi behöver avslöja bluffen och verka för flyktingarnas rättigheter.

Mötet leddes på ett utomordentligt sätt av fd riksdagsledamoten Ingrid Burman som till sin hjälp hade ombudsmannen Seppo Laine. Uppsalaföreningen hade förtjänstfullt ordnat med all förtäring så inget av ombuden eller andra närvarande behövde gå hungriga hem.

Efter verksamhetsberättelser och allt annat formalia blev det tid för grupparbete med den nya verksmahetsplanen. Styrelsen fick många bra förslag och idéer på hur planen för 2008 kunde förbättras och bli ett bra verktyg i det fortsatta arbetet mot valdagen den 19 sept 2010.

Christer Johansson
omvald styrelseledamot
i distriktstyrelsen

Skriv en kommentar