Okategoriserade

Fråga folket

Med EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget, sker en omfattande maktöverföring från medlemsländerna till EU-systemet. Riksdagens utredningstjänst har kommit fram till att EU:s makt ökar i cirka 100 områden.

En sådan maktöverföring har vi inte varit i närheten av sedan Sverige blev medlem 1995. Vi kan på goda grunder hävda att EU med det nya fördraget är något helt annat än det EU som väljarna med knapp majoritet sa ja till i folkomröstningen 1994.

Alla viktiga funktioner för att hantera byggandet av en stat återfinns i Lissabonfördraget. Det omdöpta fördraget liknar till 95 % det förslag till konstitution som röstades ner av Holland och Frankrike. EU blir, med Lissabonfördraget, alltmer lik en stat med utrikesminister och president

Det aviseras att en stor armé med stark vapenkapacitet ska byggas upp för militära operationer runt om i världen. Det blir en gemensam gränspolis. Sociala tjänster görs till en handelsfråga och det blir svårt att hindra att stora privata bolag från andra länder köper upp viktiga delar av vår offentliga sjukvård och utbildningssektor. Stabila priser blir viktigare än full sysselsättning och sociala villkor.

Inom det nuvarande EU:s inre marknad kan miljöfrågorna som utsläppsrätter, transporter, djuruppfödning och köttproduktion betecknas som ett rent fiasko. Det föreslagna fördraget visar inte på några förbättringar. Vänsterpartiet Knivsta anser att en folkomröstning är det enda alternativet att visa respekt för invånarna i Sverige och Europa och därmed en respekt för demokratin.

Christer Johansson

Skriv en kommentar