Okategoriserade

Behåll den restriktiva narkotikalagstiftningen

Jag anser att det enda sättet att angripa narkotikaproblemet är att göra allt som står i vår makt för att förhindra varje individ från att använda knark. Om vi avkriminaliserar bruket av narkotika sänder vi ut felaktiga signaler i kampen för ett narkotikafritt samhälle.

Den 11 maj presenterade fyra riksdagsledamöter från Vänsterpartiet ett inlägg i debatten om narkotikapolitiken. Gruppen, som tagit fram rapporten, Knarkare är också människor, består av ledamöter från justitie- och socialutskotten. – Vägen till det narkotikafria samhället går genom vård och socialpolitik, inte genom urintester och repression, säger en av deltagarna i arbetsgruppen Alice Åström. 

Målet om ett narkotikafritt samhälle är något som Vänsterpartiet delar med nästan 98% av svenska folket. Om det målet är jag enig med gruppen och jag delar också de flesta förslag som gruppen kommit fram till i rapporten. Men jag kan inte ställa mig bakom förslaget om avkriminaliseringen av bruket av narkotika. Inte speciellt många missbrukare är motiverade att sluta eller be om hjälp med att avsluta sitt missbruk. Behåll därför dagens lagstiftning och uppmana domstolar att döma narkomaner till vård. Lika väl som alkoholister och mentalsjuka döms till vård så ska även knarkare göra det. 

Signalerna till våra ungdomar måste vara att samhället aldrig accepterar användandet av narkotika. Det får inte finnas minsta tvivel om att allt bruk av narkotika är missbruk och måste begränsas. I en fortsatt politik för en stark generell välfärd, som i sig är en skyddsfaktor i kampen mot alla droger, vill jag också se fler drogfria arenor. Det är min väg till det narkotikafria samhället.

Christer Johansson
Gruppledare
Vänsterpartiet Knivsta

Här kan du läsa hela rapporten.

 Knarkare_ar_ocksa_manniskor.pdf

Skriv en kommentar