Okategoriserade

Barnen måste komma i första hand

Det är mer än hög tid att tänka på de yngsta barnens bästa utan att därför försämra för de barn och ungdomar som är lite äldre. Kritiska röster höjs från många håll och det är hög tid att satsa på kommunens yngsta medborgare. Det som sparas i dag kostar i morgon.

"Lärarförbund sågar förskolans budget." "Lärarbas kritisk mot Knivsta kommun". Se här två artiklar hämtade från UNT den 8 och 3 mars där den borgerliga ledningen i Knivsta kritiseras av Lärarförbundet för sin hantering av förskolorna. Politikernas "satsning" är inget annat än ett sviket vallöfte, menar man. Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz påpekar dessutom i ABC den 8 mars att "Knivsta tillhör faktiskt en av de kommuner i landet som satsar minst när det gäller lärartäthet och när det gäller resurser".

Även Knivstas föräldrar har börjat reagera. Namninsamling pågår och föräldragrupper bildas. En förälder har redan anmält kommunen till Skolverket på grund av att barngrupperna blivit så stora att personalen riskerar att inte längre klara av sitt jobb på ett tillfredsställande sätt. Dessutom blir barnen oroliga och okoncentrerade i stora grupper. Föräldrar och personal (läs expertis) är alltså eniga i åsikten att kommunens förskolebudget inte är tillräcklig. När tänker alliansen börja lyssna och på allvar satsa på förskolan?

Utbildnings- och fritidsnämndens ordförande Camilla Westerborn (fp) säger sig vilja satsa på förskolan. Men hur mycket värd är en satsning som i stort sett äts upp av ökade lönekostnader och höjda hyror? Nej, vi måste utgå från verksamheten och ta en titt på vad som behöver åtgärdas för att få en god standard på Knivstas förskolor. Barn måste få kosta och vad vi inte satsar på barnen idag, kommer vi att få betala dubbelt i morgon.

Moderaterna säger i Knivstabygden den 4 april att de vill lägga mer pengar på förskolan än övriga i alliansen. Dessa pengar vill moderaterna ta från de lite äldre barnen genom att minska, eller helt ta bort, nuvarande medel till kulturskola och fritidsverksamhet. Det senare ligger det nära till hands att tro att det är fritidsgårdens verksamhet som menas. Hur går det då för tonåringarna och de 10-12 åringar som går till fritidsklubben på eftermiddagarna?

Vänsterpartiet tycker att Camilla Westerborn och hennes allianskompisar gott kunde ta sig en andra funderare över Lärarförbundets förslag att satsa en del av kommunens överskott, från 2006, på 19 miljoner på förskolorna. Moderaterna uttrycker i nämnda debattartikel i Knivstabygden oro för att "något oförutsett ska inträffa under 2008". Därför vill man ha en rejäl ekonomisk buffert, tolkar vi det som. Stabil ekonomi är bra, men här är kommunen överförsiktig. Pengarna finns. Förutom de oförutsedda miljonerna i KS finns för 2008 ett budgeterat överskott på över 11 miljoner. Dessutom går det att höja kommunalskatten en liten smula. Knivsta är en rik kommun som är full av barnfamiljer. Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att medborgarna är beredda att lägga en liten slant till om det är det som krävs för att få en förskola där barnen utvecklas till trygga, harmoniska och kreativa människor.

Maria Fornemo (v), ersättare i Utbildnings- och fritidsnämnden
Christer Johansson (v), ledamot i Kommunfullmäktige

Skriv en kommentar