Okategoriserade

Stärk Fritidsgården i Knivsta

Fler insändare beklagar sig över att den snart klara hallen vid Alsike skola blir dyrare än beräknat. Dessutom kommer den inte att klara de basbehov som föreningslivet har efterfrågat.

Vi vänsterpartister är inte förvånade. Under fyra år har den borgerliga majoriteten i Knivsta skurit ner på allt som inte är tvunget i lag. Därför har Knivsta kommun i dag det näst lägsta kulturanslaget per invånare i landet. Knivsta har bara hälften av kostnaderna för fritids- och föreningslokaler jämfört med liknande kommuner. Men i stället höga kostnader för ungdomar på behandlingshem. 

Vänsterpartiet har jobbat för bättre villkor för föreningslivet, fritidsgården och kommunens ungdomar. Vi vill se fler lokaler i form av ett allaktivitetshus, en större "pott" till aktivitetsstöd, mer personal på fritidsgården och en utveckling av ungdomstinget.

Breda lösningar och samverkan mellan många aktörer är något som vi tror på. Moderata förslag som individuell fritidspeng och att föreningslivet ska bygga sina anläggningar själva känns som ett sätt att smita från sitt ansvar.

Nyligen frågade företrädare från några kommuner kring Stockholm länspolismästaren i Stockholms län om det gick att få fler poliser till kommunen för att öka tryggheten och minska skadegörelse. Svaret var positivt under förutsättning att kommunerna öppnade sina nedlagda fritidsgårdar och startade ett förebyggande arbete.

Knivsta fritidsgård hade under tidigt 1990-tal en stor verksamhet som bland annat innehöll en rockbandstävling som finansierades av Alsike fastighets AB.
Fritidsgården ingick också i ett nätverksarbete med social kontroll. Medlemmar från socialtjänsten, polisen, skolans elevvård och fritidsgården träffades regelbundet och beslutade om ungdomar behövde särskilda insatser.

Det samarbetet slogs sönder i juni 1992, då moderaterna med Göran Nilsson i spetsen lade ned fritidsgårdens verksamhet genom att säga upp all personal. Fritidsledarna skulle enligt beslutet i dåvarande kommundelsnämnden ersättas av ideella föräldrar som på rullande schema skulle hålla öppet för ungdomarna på kvällstid.

Trots fantastiska insatser av de föräldrar som ställde upp var det en omöjlig uppgift. En frivillig vuxen träffar samma ungdom två till tre gånger per termin, medan en professionell fritidsledare gör det två till tre gånger per vecka. Den ideella verksamheten pågick i cirka två år. Enligt en forskare på Örebro universitet så har liknande verksamheter visat sig ge grogrund för kriminalitet och försämrar den sociala tryggheten för besökarna.

I mitten på 90-talet sprängdes en mindre haschliga i Knivsta och några deltagare fick avtjäna fängelsestraff. I den ligans periferi rörde sig ett antal yngre individer som de senaste åren kostat kommunen stora pengar i form av placeringar på olika behandlingshem. För att minska dessa kostnader pågår just nu ett försök med att ta hem dessa ungdomar för behandling på hemmaplan.

Vänsterpartiet i Knivsta kommer att fortsätta jobba på att ge Knivstas ungdomar förutsättningar för en bra uppväxt. Vi vill stötta föreningslivet genom att höja aktivitetsstödet och ta initiativ till att byggandet av allaktivitetshuset kommer till stånd, naturligtvis i samverkan med företag och föreningsliv. Ungdomstinget ska fortsätta att utvecklas och fritidsgården ska få en central roll i det förebyggande arbetet.

Joakim Boholm Borgudd (v)
Christer Johansson (v)

Skriv en kommentar