Okategoriserade

Jobb och bostäder

De ”nya moderaterna” har tagit över i Sveriges riksdag. Flera av de nya ministrarna tog också under ett antal dagar över i radio, TV och tidningar. Skattefiffel på olika nivåer intresserade media så mycket att presentationen av den första alliansbudgeten hamnade i skuggan av avgående moderata ministrar.

Vänsterpartiet tycker att det viktigaste för alla invånare i Knivsta, likaväl som i resten av landet, är rätten till ett jobb och rätten till en bostad. Under den senaste mandatperioden kom det, från den dåvarande regeringen, många extra miljoner till Knivsta som räddade kommunens ekonomi. Vänsterpartiet ville fortsätta det stödet till de gemensamma verksamheterna i kommuner och landsting. Moderaterna vill använda de statliga överskotten till att sänka skatter för de rika.

I det "nya arbetarpartiets" Sverige får en deltidsarbetande kvinna i offentlig sektor ett skatteavdrag på mindre än 500 kronor i månaden. Samtidigt som den obligatoriska A-kasseavgiften höjs med flera hundra kronor och inte längre är avdragsgill i deklarationen. De heltidsanställda däremot, som oftast är män, kan se fram mot en skattesänkning på över 1 000 kr i månaden. Jag som hela tiden har hört moderater predika att de med lägsta inkomsterna skulle tjäna mest på deras skattesänkningar. I Knivsta Kommun ökar antalet deltidsanställda och är nu fler än 300 av de 600 anställda.

Vänsterpartiet ser med stor oro hur den moderata budgeten kommer att öka klyftorna i samhället och förstärka de ekonomiska orättvisorna. Istället för fler anställda i äldreomsorgen så att de gamla får komma ut oftare, så väljer alliansen att införa skatteavdrag för städtjänster för redan välbärgade. I stället för fler anställda i förskolan och skapa mindre barngrupper så väljer alliansen att införa ett vårdnadsbidrag för de som redan har råd att vara hemma. Hur skapar den politiken fler jobb i Knivsta?

I de "nya moderaternas" Sverige ökas också orättvisorna i boendet. Budgeten innehåller borttagande av statliga stöd till hyresrätter och studentbostäder på 1 300 miljoner kronor. Enligt hyresgästsföreningen innebär det en höjning av hyrorna för en nyproducerad tvårummare på 1 375 kr i månaden, till 6 125 kr. Samtidigt sänks fastighetsskatten på villor för de allra rikaste!! Vänsterpartiet hade hellre sett en borttagen fastighetsskatt på hyresrätter. Det skulle öka rättvisan mellan boendeformerna.

Rapporter kommer som visar att många familjer är trångbodda och färsk forskning har visat hur ungdomar som ofrivilligt tvingas bo kvar hos sina föräldrar får en negativ social utveckling. Med moderaternas bostadspolitik kommer den gruppen ungdomar att öka då en trolig utveckling är ett minskat byggande av hyresrätter och en ökad orättvisa mellan boendeformerna. Hur skapar den politiken valfrihet i boendet för Knivstabor?

Vänsterpartiet i Knivsta kommer att fortsätta kampen för bättre arbetsvillkor för alla ofrivilligt deltidsarbetslösa. Ingen ska tvingas till att ha flera anställningar för att klara sin försörjning. Vi kommer också att kämpa för att Knivstabostäder får fortsätta som kommunalt bolag med uppdraget att bygga fler hyresrätter. Alla som vill ska kunna bo i vår kommun utan att tvingas köpa sin bostad.

Christer Johansson
Gruppledare
Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar