Okategoriserade

Fler Vuxna i Knivstas skolor.

Eleverna i Knivstas skolor mår dåligt. Enligt Landstingets undersökning ”Liv och hälsa” ökar högstadieflickornas alkoholkonsumtion och känsla av stress och nedstämdhet. Andelen elever som ej uppnår godkända betyg i ett eller flera ämnen har under de tre senaste åren ökat.

Under ledning av den borgerliga majoriteten har Knivstas skolor i dag den lägsta lärartätheten i landet. Det råder också brist på skolläkare, psykologer, kuratorer och skolsköterskor. Även Knivstas förskolor tvingas ha för stora barngrupper och skulle ha svårt att klara en granskning av skolverket.

Vad gör då den borgerliga majoriteten i Knivsta? Svaret är – ingenting!

Istället sitter moderater och deras allierade nöjda och menar att man ändå får ”mycket betyg för lite skattepengar”. Vänsterpartiet i Knivsta vill satsa mer på skolan och förskolan genom att anställa fler vuxna. Vi vill dessutom öka antalet fritidsledare på fritidsgården så att den kan ha öppet även på sommaren.

Vänsterpartiet vill under nästa mandatperiod skapa 200 000 nya jobb genom att omvandla bidrag till anställningar i offentlig sektor. För Knivstas del skulle det betyda 43 nya tjänster per år eller 172 nya medarbetare till 2010. Det skulle innebära 172 nya vuxna som kan medverka till att förbättra villkoren för kommunens barn, ungdomar och gamla.

Under den nuvarande mandatperioden har Vänsterpartiet i riksdagen medverkat till extra bidrag till kommuner och landsting på 16 miljarder kronor. Knivsta har fått några miljoner av dessa medel. Det kommer att behövas mer under kommande mandatperiod och pengar finns.

När antalet nyanställningar ökar på skolor, förskolor, fritidsgården och andra offentliga verksamheter skapas en efterfrågan på varor och tjänster i den privata sektorn. På det sättet vill Vänsterpartiet förbättra för kommunens barn och ungdomar, stärka ekonomin och samtidigt minska arbetslösheten.

Maria Fornemo (v)
Christer Johansson (v)

Skriv en kommentar