Okategoriserade

Höj kvinnors löner

I dag tjänar genomsnittskvinnan i Knivsta 100 000 kr mindre än genomsnittsmannen. De svenska företagen går bättre än på många år, men vinsterna hamnar oftast hos redan välbärgade män. Om inget görs kommer löneskillnaderna om några år att vara ännu större.

Den största arbetsgivaren i Knivsta är kommunen och där jobbar mest kvinnor. Trots att det på sid 1 i ”Personalpolitik för Knivsta Kommun” står att målet är att öka antalet heltidstjänster går utvecklingen i motsatt riktning. I dag är mer än hälften av de anställda i Knivsta kommun tim- eller deltidsanställda. Vänsterpartiet vill ändra på det.

Sverige går bra och under den pågående mandatperioden har vänsterpartiet fått igenom höjda stadsbidrag till kommuner och landsting på 16 miljarder. I flera kommuner och landsting, där vänsterpartiet funnits med i majoritet, har dessa medel använts till att höja kvinnors löner. För att kunna fortsätta det arbetet behövs det nya medel under den kommande mandatperioden.

I en rapport, ”Varför har kvinnor lägre lön och kortare arbetstid”, framtagen av Handelsanställdas förbund kan man utläsa att det inom mansdominerade yrken med samma öppettider är fullt möjligt att skapa heltider. En av slutsatserna i ”Hela projektet” är att det i ett stort antal kommuner, främst inom vård- och omsorgsverksamheten, är möjligt att tillgodose de anställdas arbetstidsönskemål utan att det behöver leda till ökade kostnader för kommunen. ”Hela projektet” var ett regeringsuppdrag 2002 – 2005 för att genom projekt- och forskningsverksamhet finna vägar att minska deltidsarbetslösheten.

Många arbetsgivare förväntar sig att kvinnor ska bli föräldrar men inte att män ska bli det. Det är en stor anledning till de olika villkoren på arbetsmarknaden. Forskning visar att den enda vägen att jämna ut dessa villkor är att föräldraförsäkringen blir individualiserad, som andra socialförsäkringar. Då först blir männen lika stora ”riskfaktorer” för arbetsgivarna som kvinnorna.

Vänsterpartiet vill påbörja en arbetstidsförkortning i de kvinnodominerade yrkena inom vård och omsorg. Fackförbunden Pappers och IF Metall har i dag en lägre heltidsnorm för sina medlemmar. Går det för män att ha en lägre heltidsnorm anser vi i vänsterpartiet att det måste gå även i kvinnodominerade yrken.

Knivstas nuvarande majoritet med moderaterna i spetsen vill öka privatiseringar och utförsäljningar av bland annat städverksamhet, Knivstabostäder och vård och omsorg. Vänsterpartiet är istället villiga att ta ett arbetsgivaransvar och leva upp till det som står i ”Personalpolitik för Knivsta Kommun”. Vänsterpartiet i Knivsta vill verka för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män. Vi vill dessutom att heltidstjänster blir en rättighet, minska deltidsanställningarna och påbörja en arbetstidsförkortning.

Siv Ahlström (v)
Christer Johansson (v)

Skriv en kommentar