Okategoriserade

Lars Ohly och Kung Henry på torgmöte den 8 augusti

Den 8 augusti 11.30 startar Vänsterpartiet Knivsta valrörelsen med ett torgmöte i centrala Knivsta. Under temat ”Ung i Knivsta – Ung i Sverige” startar estradpoeten Kung Henry, Lars Ohly talar 13.00 och före honom talar nyexaminerade studenten Joakim Boholm Borgudd, tredje namn på Knivstas kommunlista och Janne Wallenius från Vänsterpartiet Sigtuna.

Knivsta är landets yngsta kommun och har en mycket ung befolkning. Efter snart fyra år med borgerligt styre har kommunen lyckats rasera en mängd förutsättningar för unga medborgare att delta i samhället. Knivsta har:

• det lägsta antal lärare per elev i landet
• under fyra år inte byggt en enda hyreslägenhet
• det näst lägsta kulturanslaget per invånare
• otillräckligt med ”arenor” för föreningslivet

Konsekvenser av detta är att eleverna går ut grundskolan med sämre betyg än året innan. Kategorin unga vuxna flyttar från kommunen och då en del av dessa har haft jobb inom kommunens verksamhet minskar andelen unga medarbetare i kommunen.

För att ta del av fritids- och kulturverksamhet, vid t ex skollov, måste ungdomar oftast lämna kommunen. Flera idrottsföreningar kan idag inte ta emot ungdomar på grund av brist på arenor. Issporter är efter många år med stora verksamheter helt nedlagda i kommunen.

I grannkommunen Sigtuna har en v-s-mp ledning den senaste mandatperioden byggt flera nya hyresbostäder, utvecklat ett nytt sportcentrum och Ungdomens Hus har öppet hela sommarlovet.

För ungdomarnas skull behövs det en ny politik i Knivsta kommun. Det behövs en vänsterpolitik i landets yngsta kommun.

VÄLKOMMEN DEN 8 AUGUSTI

Skriv en kommentar