Okategoriserade

Flyktingar skulle få det bättre i Knivsta

Svar på inlägg i UNT den 29 juni 2006

Karin Gellin m.fl. försöker i sin debattartikel framställa kommunledningen som ytterst ansvarskännande när det gäller flyktingmottagning och i samband med detta lyfta kommunens anseende mot omvärlden.

Att med hjälp av integrationsexperter och psykologer vädja till läsarna om förståelse för det förmodade avslaget på integrationsverkets förfrågan, är att göra det lätt för sig.

Utan att besitta den kompetens som skribenterna, med hjälp av sina titlar vill göra gällande, vågar vi påstå följande. De flyktingar integrationsverket vill att Knivsta tar emot skulle i dagsläget, oavsett ett genomtänkt introduktionsprogram eller inte, ha det betydligt bättre här än i de förläggningar de pga. kommunernas ovilja tvingas vistas i.

Om den ståndpunkt Karin Gellin gör gällande delas av övriga moderater i kommunen, ser vi i Vänsterpartiet med tillförsikt fram emot den draghjälp vi kommer att få för inrättande av den tjänst som handläggare i flyktingfrågor vilken ligger i vår budget för 2007.

Tillsammans kan vi skapa ett Knivsta för alla oavsett tidigare bakgrund. Men det är bråttom, många är i behov av att få ett välkomnande nu och ska naturligtvis få ett värdigt mottagande i vår Kommun. Björn Jonasson Christer Johansson

Karin Gelins artikel finns som bilaga.

Skriv en kommentar