Okategoriserade

Tack och ett sommarbrev

Från Vänsterpartiet Knivsta vill vi framföra ett stort tack till eleverna i Margaretaskolans antirasistgrupp. Ett tack för ett bra initiativ, att bjuda in de politiska partierna till föreläsning om rasism i Kupolen den 7 juni. Det var en intressant och lärorik kväll.

Avslutningsvis vill vi bifoga ett ”Sommarbrev” från Britta Dalved, en partikamrat från Enköping.

God morgon Sverige!

"I den mest förföriska av alla årstider är det väldigt lätt att falla i trans och bara se de blommande träden, höra fåglarnas lockande läten och känna doften av nyklippt gräs.

I den mest älskade av alla årstider borde inget få störa.

Men så hörs de taktfasta stöveltrampen. Marscherande brunskjortor med hopbitna käkar tågar in i sommarhagen. Var kom de ifrån? Bakom vilka träd hade de gömt sig? Hade vi inte en gång för alla jagat dem på flykten? Eller ville vi inte se att de fortfarande fanns lurande i sommardrömmen?

Nu är vi i en valsituation då vi antingen tillåter oss sövas av de somriga upplevelserna eller vaknar upp och blir varse att De är här igen. De försöker samla sig och ta plats igen. Ibland är slagorden förklädda. Ibland försäger sig någon och orden blir skrämmande bekanta. Att då välja att vara passiv är också ett val.

Välj att reagera när du hör de välbekanta slagorden! Välj att förstå att 30- talets idévärld försöker ta plats. Välj att vara på din vakt så att du upptäcker Dem för De gömmer sig kanske nära dig."

Siv Ahlström (v)
Christer Johansson (v)

Skriv en kommentar