Okategoriserade

Våra fullmäktigekandidater

Tack vare en god medlemstillströmning har vi under våren, trots att flera aktiva medlemmar flyttat, kunnat enas om en stark lista till höstens val. Fyra män och tre kvinnor i åldrar från 18 till över 50, med bred bakgrund, gör att vi går in i valrörelsen med stor optimism.

Samtilga kandidater kommer under våren och sommaren att presenteras utförligare på denna webbplats. Men redan nu vill vi presentera listan inför kommunvalet i sin helhet.

1. Christer Johansson, ungdomskonsulent
2. Marika Olofsson, personlig assistent
3. Joakim Boholm Borgudd, studerande
4. Siv Ahlström, boendebiträde
5. Björn Jonasson, båtsman
6. Maria Fornemo, pressinformatör/programmarknadsförare
7. Jaime Escobar, enhetschef äldreomsorg

På listan finns fem nya namn som inte fanns med vid förra valet 2002. Trots det har de flesta kandidater en hel del erfarenhet av politiskt arbete från såväl kommunala nämnder och styrelser som internt föreningsarbete.

Skriv en kommentar