Okategoriserade

Ny styrelse för föreningen

Efter årsmöte och konstituering under mars 2006 valdes det en hel del nya ledamöter till föreningens styrelse. Till ordförande valdes nuvarande gruppledaren Christer Johansson.

Under verkasmhetsåret (2005) har flera medlemmar ur styrelsen flyttat från kommunen och en del platser hållits vakanta fram till årsmöttet i mars 2006. Två av de tidigare ledamöterna omvaldes på sina uppdrag och det var kassören Marika Olofsson och revisorn Sören Ericson. Det är naturligtvis glädjande, men än mer glädjande är att antalet medlemmar i föreningen fortsätter att öka för tredje året i rad.

Flera av dessa nya medlemmar återfinns nu i den nya styrelsen. Helt nya är Maria Fornemo, Lisbeth Davidsen Johansson, Joakim Boholm Borgudd och Björn Jonasson.

Den nya styrelsen i sin helhet ser ut som följer.
Christer Johansson, ordförande
Marika Olofsson, kassör
Lisbeth Davidsen Johansson, sekreterare
Joakim Boholm Borgudd, ledamot
Maria Fornemo, ledamot
Björn Jonasson, ersättare

Övriga funktioner

Sören Ericson, revisor
Siv Ahlström, valberedning

Skriv en kommentar