Okategoriserade

Internationella kvinnodagen – behövs den?

Den 8 mars uppmärksammas kvinnors villkor, på olika sätt, över hela landet. Behövs kvinnors villkor uppmärksammas i Sverige 2006, i världens mest jämlika land?
Ja, anser vi i Vänsterpartiet och vill fortsätta att jobba för att kvinnor i Knivsta och resten av landet ska kunna leva med grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

Det största hindret för att kvinnor under trygga former ska kunna delta i det sociala livet och röra sig fritt i samhället är mäns våld.

Den första genomförda omfångsundersökningen i landet, om mäns våld mot kvinnor, genomfördes 2001 med titeln Slagen Dam. Där konstateras att 46 % av alla kvinnor har erfarenhet av våld efter sin 15-årsdag. I samma undersökning kan man läsa att 30% av alla kvinnor har erfarenhet av våld före sin 15 årsdag. Det visar på en utbredd, frekvent och aktuell företeelse som inte bara utförs av några få galna missbrukande män, som det ofta framställs i debatten.

De senaste tio åren har anmälningarna av mäns våld mot kvinnor ökat med 20% och är idag ett allvarligt samhällsproblem som berör många kvinnor och barn. Uppgifter från BRÅ visar att under 2004 utsattes kvinnor i Sverige för

• mer än tre mordförsök i veckan
• 63 fall av misshandel per dag
• sju våldtäkter per dag
• 1,4 fall av dödligt våld i veckan

Listan kan göras längre, men vad som är mer skrämmande är att Brottsförebyggande rådet (BRÅ) uppskattar att endast 20 – 25 % av allt våld mot kvinnor anmäls till polisen. Med det som utgångspunkt kan vi konstatera att det misshandlas 10 kvinnor i timmen och våldtas en kvinna i timmen, dygnet runt. Hur många av dessa finns i Knivsta?

Kommunerna är sedan 1998 skyldiga att tillhandahålla det stöd och skydd som våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga är i behov av. Det vanliga i många kommuner är att förlita sig på ideella krafter och ge ett varierande stöd till kvinnojourer. Socialtjänsten, lärare, elever och ansvariga politiker har inte tillräcklig kompetens för att hantera kvinnornas och tjejernas behov. Kvinno- och tjejjourerna har ofta den kompetensen.

Vänsterpartiet Knivsta, kräver, och vill snarast se att det tas fram en handlingsplan i Knivsta för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. att tjejer får rätt till feministiskt självförsvar i skolan (en beprövad metod att stärka tjejers självförtroende och därmed vidga tjejernas livsutrymme). att det säkras långsiktig tillgång till Kvinno- och tjejjour för kvinnor och tjejer i Knivsta.

Siv Ahlström (v)
Björn Jonasson (v)
Christer Johansson (v)

Skriv en kommentar