Okategoriserade

Bra fritid höjer livskvaliteten.

Medan rapporterna duggar tätt om hur dåligt dagens ungdomar mår försöker Knivstas majoritet bräcka varandra om hur omöjligt det är att föra en progressiv politik. Vänsterpartiet vill skapa förutsättningar för kvalitativa fritidsmiljöer för alla, men speciellt för Knivstas ungdomar.

Rapporter duggar tätt om hur illa ställt det är med landets ungdomar. Alldeles för många väger för mycket, många slutar skolan utan fullständiga betyg, missbruket bland unga är högt, pressen att lyckas och se ”rätt” ut är ännu större.

Enligt en undersökning, genomförd av lanstinget i Uppsala län 2004, uppgav 42 % av flickorna och 25 % av pojkarna i årskurs 9 i Knivsta att de upplevde psykisk ohälsa. Inget tyder på att det skulle vara bättre i dag.

Forskarna är eniga om behovet av kompetenta vuxna i de ungas miljö såväl under skoltid som på fritiden. Under de tre år som borgarna styrt i Knivsta har utvecklingen gått i direkt motsatt riktning. Knivsta Kommun stoltserar idag med den lägsta lärartätheten i landet och fritidsgården har en minimal verksamhetsbudget. Föreningslivet uppmanas att på eget initiativ bygga och driva de anläggningar som kommunens invånare behöver för att kunna utöva en fritidsverksamhet med kvalitet.

Vänsterpartiet anser att det är kommunens ansvar att skapa arenor och offentliga rum för möten mellan människor. Föreningslivet är bäst på att bedriva verksamhet och ska erbjudas lokaler, planer mm för att utöva sina verksamheter i. Kanske i samverkan med kommunen, som många föreningar sköter fotbollsplaner i dag. Under 2005 ser det ut som kommunen skjuter investeringar för ett antal miljoner på framtiden. Vänsterpartiet har sedan 2003 velat starta en förstudie för att se vilka som är de bästa förutsättningarna att realisera byggandet av ett allaktivitetshus. Vi anser den utredningen betydligt viktigare än den, som majoriteten genomfört, att utreda möjligheten att sälja det väl fungerande Knivstabostäder.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL genomförde under 2005 en analys av Knivstas verksamhet. I den kan vi bland annat läsa att Knivsta kommuns nettokostnader ligger mer än 50 % under vad jämförbara kommuner satsar på fritidsverksamhet som fritidsgårdar och idrotts- och fritidsanläggningar. I samma rapport kan vi också läsa att kommunen har dubbelt så många vårddygn per invånare som liknande kommuner i landet. Det är inte svårt att lockas tro, att det kan finnas ett samband.

När det gäller vad kulturen får kosta per invånare så tänker vi i vänsterpartiet lite extra på invånarna i Nordanstig Kommun. Det är nämligen den enda kommunen i landet som satsar mindre medel på kultur per invånare än vad Knivsta kommun gör. Bra kultur- och fritidsverksamheter är injektioner som höjer livskvaliteten vilket i sin tur leder till att det är lättare att orka med jobb och skola. En satsning på ungdomars fritid ger en positiv effekt på skolarbetet och en bättre skola.

Därför vill vi i Vänsterpartiet att det snarast skapas:

• ett allaktivitetshus för Knivstas föreningsliv
• en realistisk ekonomisk tilldelning till fritidsgårdens verksamhet
• en kulturskola för många, istället för en musikskola för några få

Det är hög tid att satsa nu, vi har inte råd att vänta. Knivstaborna är värda en offensiv politisk ledning. Vi i Vänsterpartiet är beredda att ta över det ansvaret och skapa en rättvisare kommun, för alla invånare.

Christer Johansson
Gruppledare, Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar