Okategoriserade

Rätt till arbete – en rättvisefråga

Enligt flera beräkningar finns det i Sverige mer än 1 miljon personer utanför arbetsmarknaden. Det finns olika uppfattningar om varför det är på det viset och det finns också olika lösningar på hur situationen ska förändras. Ett förslag är att sänka ersättningar till de sjuka och arbetslösa vilket Vänsterpartiet Knivsta inte tror är en verksam lösning för att skapa fler jobb.

Vinsten för de svenska företagen är i dag större än på mycket länge. Under 2004 gjorde svenska företag en vinst på 304 miljarder kronor. Av dessa fick ägarna dela på 165 miljarder kronor på vilka de betalade minimalt med skatt. Enbart Ericsson gjorde en vinst på 28 miljarder och som tack sade de i februari 2005 upp all personal på fabriken i Nynäshamn.

Trots jättevinster anställs inga arbetare i de svenska företagen. Vänsterpartiet Knivsta välkomnar därför de 10 miljarder som v s och mp under 2006 delar ut till kommunerna för att vi ska kunna anställa fler medarbetare. Knivsta kommun som i 2004 års personalbokslut redovisade flera hundra deltids och timanställda får här ett tillfälle att förbättra personaltätheten.

Vi i Vänsterpartiet vill att i Knivsta kommun ska heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet, för den som så önskar. Det finns i dag allt för många ofrivilligt arbetslösa på såväl del- som heltid. Många kvinnor arbetar kortare tid än de vill och har därmed lägre inkomster än de annars skulle ha. År 2003 var det drygt 215 000 personer som uppgav att de arbetar mindre än vad de själva önskar. Av dessa är 155 000 kvinnor och merparten finns inom arbetaryrken och många i Kommunal. Hur många ofrivilligt deltidsarbetande finns det i Knivsta Kommun?

Endast en tredjedel av landets kommuner har frågat hur mycket de anställda vill arbeta. Vänsterpartiet känner inte till någon sådan undersökning bland de anställda i Knivsta kommun. Skillnaden mellan heltids- och deltidsarbetande är mycket intressant. Studier visar att heltidsarbetande har generellt en betydligt mera positiv inställning till arbetet, arbetskamrater och sin närmaste chef. Det kan betyda större förståelse för jobbet i stort men också för ledning och styrning. Den anställde får större delaktighet och kontinuitet i arbetsträffar och liknande, vilket leder till att den anställde kan såväl påverka sitt arbete som verksamheten och ökar möjligheterna till att kunna påverka och ta del av kompetensutveckling. Man blir sannolikt mer sedd och därmed också bekräftad i större omfattning.

En vanlig missuppfattning är att heltidsarbete skulle trötta mera och skapa större otillfredsställelse, men resultatet är det motsatta vilket bland annat en studie i Gävle Kommun visar. När de stora företagen, trots stora vinster, inte vill anställa fler medarbetare står hoppet om de nya jobben till kommunerna. Nu finns valet hos oss politiker, sänka skatten eller anställa fler medarbetare som kan jobba med barn, ungdomar och gamla. För oss i Vänsterpartiet Knivsta är valet lätt.

Christer Johansson
gruppledare
Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar