Okategoriserade

Vänsterpartiet söker Kampanjledare/informationschef

Inför valrörelsen söker Vänsterpartiet en kampanjledare/infochef med ett övergripande ansvar för vänsterpartiets informationsarbete under planeringen och genomförande av partiets valrörelse.

Arbetet innebär en samordning av partiets informationsresurser, mediekontakter och viss övrig informationsplanering och materialproduktion. I arbetet ingår många utåtriktade kontakter såväl externt som internt. Kampanjledaren/infochefen har budget- och uppföljningsansvar och arbetsleder anställda inom informationsområdet på partikansliet. Ingår i partikansliets ledningsgrupp.

Du ska ha erfarenhet av arbetsområdet gärna i arbetsledande ställning. Du måste ha god organisationsförmåga och periodvis kunna arbeta under hård tidspress. Du ska ha god kännedom om partiets politik. På vänsterpartiets partikansli i Stockholm arbetar ett 30-tal anställda med politikutveckling och service till partistyrelse, distrikt och allmänhet.

Tillträde enligt överenskommelse visstidsanställning till och med 060930. Oreglerad arbetstid med 37,5/vecka normalarbetstid. Tarifflön enligt avtal utifrån erfarenhet, högsta nivå 31 595kr/mån.

Vill du veta mer ring kanslichef Irja Lindroth eller informationschef Wiwi-Anne Johansson 08-654 08 20. Ansökan ska vara partikansliet tillhanda senast den 13 november på adress Vänsterpartiet Irja Lindroth Box 126 60 113 23 Stockholm eller [email protected]

Skriv en kommentar