Okategoriserade

Allaktivitetshuset behövs nu

Att, som majoriteten, bara sitta och vara en administratör åt staten anser Vänsterpartiet är att svika föreningslivet och kommuninvånarna i Sveriges yngsta kommun, såväl de nyinflyttade som de gamla.

Budgetarbetet pågår för fullt bland partierna i Knivsta. Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut den 16 juni. En stor post i 2006 års budget är återbetalning av det underskott som uppstod 2004. Ett underskott som inte hade funnits om fullmäktige 2003 antagit Vänsterpartiets förslag till budget.

Majoritetens förslag är, som tidigare år, mycket försiktigt och innehåller inga egentliga satsningar. Tvärtom anser folkpartiet, genom Thomas Malmer och Catarina Winninge, att de nya Knivstaborna får vänta på kommunal service till staten har betalt. Det är fegt att skylla sina egna misslyckanden på ett regelverk som fanns innan Knivsta kommun existerade.

Kultur och fritidsutbudet, riktat till barn och unga, var stort i kommundelen Knivsta i Uppsala kommun. Nu har snart den borgerliga majoriteten i Knivsta kommun, på två år, försämrat villkoren så att det finns ett betydlig mindre utbud kvar. De nya, och gamla, Knivstaborna är värda en bättre politisk ledning som visar på mod och en vilja att investera i Knivstas framtid.

Allaktivitetshuset behövdes för länge sedan och det är hög tid att sätta i gång nu. Föreningslivet har gjort sitt flera gånger om och Knivstaborna har i den enkätundersökning som nyligen genomförts sagt sitt. De vill ha ett allaktivitetshus och det är Knivstaborna värda. Vänsterpartiet vill att Knivsta kommun snarast startar projekteringen av ett allaktivitetshus.

Christer Johansson (v)

Skriv en kommentar