Okategoriserade

Kärvt för ungdomar i Knivsta

Med den politik som hittills förts är det kärvt att vara ung i Knivsta kommun. Svåra villkor för föreningslivet, inga kulturavtal med grannkommuner och minimal bemanning på fritidsgården.

Knivsta är en av de mest växande kommunerna i landet med en mycket stor del barn och ungdomar. Enligt en av lanstinget 2004 genomförd undersökning, bland elever i årskurs 9, uppger 42 % av flickorna och 25 % av pojkarna i Knivsta att de upplever psykisk ohälsa. De resultaten ligger i linje med tidigare nationella undersökningar om ungdomars trivsel i skolan.

En tredjedel av eleverna på Sveriges högstadieskolor vantrivs, en tredjedel trivs medan en tredjedel accepterar sin skolmiljö. När dessutom en stor del av nittiotalet inneburit neddragningar på estetiska ämnen och fysisk aktivitet i skolan, blir fritiden allt viktigare för allt fler ungdomar.

Vad erbjuder då Knivsta sina ungdomar på fritiden?

Kommunal musikskola – ”som i stor utsträckning attraherar samma ungdomar som trivs i skolan.” Ulf Blomdahl fritidsforskare, Stockholms universitet.
Biblioteket – som stänger 17.00 de flesta dagar i veckan.
Idrott – i ett fullbokat Hälsohus och överbokade fotbollsplaner. Många föreningar kan inte ta emot nya ungdomar i sin verksamhet.
Kupolen – som med mindre lokalyta och färre personal än 1990, förväntas ta emot och erbjuda alternativa aktiviteter för alla som inte ”platsar” i ovan nämnda verksamheter.

Kommunens budgetarbete för 2006 har just startat och det är dags att majoriteten visar att man vill göra något för alla ungdomar i Knivsta. Kupolen är idag den enda verksamhet som är öppen på ungdomarnas egna villkor. Där har de tillsammans med personalen redan visat att de kan ta ansvar genom iordningställandet av Cafe Goliat. Se nu till att inte svika det förtroende som håller på att byggas mellan unga och vuxna och moderaternas förslag om fritidspeng vill jag för alltid se begravt.

Ungdomar i Knivsta och speciellt ungdomsverksamheten på Kupolen är värd mer respekt än ett sådant politiskt svek.

Christer Johansson gruppledare (v)

Skriv en kommentar