föreningen

Knivsta – Två år som egen kommun

Medan majoriteten med moderaterna i spetsen väntar på att kommunen ”ska få råd” med det ena och det andra utarmas den kommunala verksamheten inom ett flertal områden. De förslag som kommer från bland annat vänsterpartiet röstas ned och snart är Knivsta bara en administratör åt staten utan egna visioner.

För drygt två år sedan blev Knivsta egen kommun. Nu skulle det bli mycket bättre för våra ungdomar att bo och leva i Knivsta. Politikerna skulle komma närmare invånarna och det skulle bli mycket lättare att få igenom förändringar. På nyårsafton 2002 firades med champagne och fyrverkerier.

Vad har då hänt under de två åren i frihet?

Offentliga rum och bostadsfrågor
Det första kommunfullmäktige, KF beslutade var att inte utnyttja sin förköpsrätt när ”sågentomten” skulle säljas. Det innebär att det nu finns en ägare att ta hänsyn till och förhandla med när det ska byggas. För kommunen blir det dyrare och tar längre tid än om vi själva ägt marken. Vänsterpartiet ville att kommunen skulle köpa tomten och bland annat bygga hyresbostäder åt i första hand ungdomar.

Vi ville också att en förundersökning skulle starta för att se hur visionen ”Knivsta efter17” skulle kunna förverkligas. I korsningen Apoteksvägen – Forsbyvägen har vänsterpartiet den 1 juni 2004 motionerat om att det skapas ett bilfritt ”torg”.

Ungdomsfrågor
Inom området som rör ungdomar har vänsterpartiet motionerat om att införa en kulturskola och öka öppethållandet på Kupolen till samma nivå som på biblioteket. (s) m fl har motionerat om graffitiväggar och (s) om införande av ett ungdomsstipendium. Ingen av de nämnda motionerna har antagits av KF. Att KF antagit en skolplan är bra men det är mindre bra att den avslutas med att: ”det här ska vi göra när vi får råd”.

Sociala frågor
Inom vänsterpartiets fjärde prioriterade område motionerade vi redan den 5 mars 2003 om att införa 3-3 systemet inom vård och omsorg. Det skulle ge en bättre arbetsmiljö för en hårt utsatt yrkesgrupp och en bättre service till vårdtagarna. Det första utkastet till svar som kom var mycket positivt till iden men så kom ett totalt lappkast och motionen avslogs med hänvisning att kommunen inte hade råd.

Majoriteten för passiv
Men har då inte majoriteten gjort något annat än att säga nej och väntat på att vi ska få råd? Naturligtvis har dom det och här följer några exempel:
• Undersöker möjligheten att sälja det kommunala bolaget Knivstabostäder.
• Ställt alla Knivsta IK:s ishockeyspelare utan träningsmöjligheter.
• Genomfört ett ungdomsting under hösten 2004 där ungdomar fått träffa politiker.
• Tagit bort förutsättningar för elever i Knivstas skolor att få tillgång till teater- konsert- eller museibesök under skoltid.
• Motionerat om möjligheten att, istället för stöd till musikskola och föreningsliv införa en fritidspeng till kommunens ungdomar.

Enligt motionen om fritidspeng är det tänkt att varje individ själv får välja om hon vill spela i rockband, träna ishockey eller åka konståkning. Lokaler att utföra aktiviteterna i får de själva skaffa fram. M och kd menar att denna reform ”..tillförsäkrar varje Knivstaungdom möjligheten att berika sin fritid på det sätt som passar just denne”.

Vänsterpartiet ser det som ett sätt att smita från sitt ansvar som politiker. I stället ska vi politiker skapa arenor och lokaler för idrott och kultur där våra ungdomar, tillsammans med kompetenta vuxna, kan bedriva de fritidsverksamheter de önskar. Vi ska också skapa en trevlig offentlig miljö, ett varierat bostadsutbud och en bra kommunal skola. Då först uppnås rättvisa och vi får en kommun som blir attraktiv att bo, leva och växa i.

Christer Johansson
gruppledare Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar