Okategoriserade

Öppet brev till partistyrelsen

Vänsterpartiet i Knivsta har på dagens medlemsmöte beslutat att göra följande uttalande med anledning av den pågående diskussionen om Vänsterpartiet som aktualiserats av TV-programmet Uppdrag granskning..

Till partistyrelsen i Vänsterpartiet

 

Vänsterpartiet i Knivsta ser med stor oro på hur den pågående diskussionen i partiet – om den inte klaras ut – riskerar att drastiskt decimera partiet. Vänsterpartiets ledning har ett exklusivt ansvar att hantera situationen på ett betydligt klokare sätt än vad som hittills framgått av officiella partiuttalanden. 

Det är just nu en ödesfråga för Vänsterpartiet att partiet är tydligt och tar den aktuella kritiken mot partiets oförmåga att göra upp med en komprometterande historia på fullt allvar. Just nu tjänar inte envisa försvar för Lars Ohlys rätt att hålla fast vid att kalla sig kommunist syftet att lugna och ena partiet. Tvärtom ökar i stället sprickan i partiet mellan sk förnyare och traditionalister. Ohlys uttalanden är belastande för partiet och borde inte heller, gentemot tidigare fattade kongressbeslut, vara uttryck för partiets officiella linje.

 

Partiet måste i stället hålla fast vid inriktningsbesluten på 1993 års kongress och med ett tydligt och trovärdigt handlingsprogram visa att arbetet fullföljs. 

Vi, i Vänsterpartiet Knivsta, delar f ö de krav som distriktsstyrelsen i Bohuslän tidigare framfört till partistyrelsen, nämligen att överväga att inkalla en extra kongress med två syften:

 

  • Ge möjlighet för medlemmarna att diskutera och anta dokument som tydligt visar att partiet brutit med den odemokratiska kommunistiska traditionen.
  • Ge medlemmarna möjlighet att ta ställning till sammansättning av partistyrelse så att styrelsen avspeglar den bredd vänsterpartiets medlemmar har när det gäller partiets historia och ideologiska grund.

 

Knivsta den 17 oktober 2004
På medlemsmötets uppdrag 

 

Anne-Marie Morhed

 

Skriv en kommentar