Okategoriserade

Satsa på ungdomars fritid nu

Knivstas ungdomar är värda en bra kommunal fritidsverksamhet nu. Vänsterpartiet vill att Kupolen öppnar varje kväll och att utredning för att förverkliga ”Knivsta efter 17” startar omgående.

Satsa på ungdomars fritid nu

När Knivsta valde att bli egen kommun var det bland annat för att många ansåg att våra ungdomar fick mindre resurser än ungdomarna i Uppsala. Knivsta är en av Sveriges ungdomstätaste kommuner med ett större antal tonåringar än genomsnittet i landet. När Knivsta valde att bli egen kommun var det bland annat för att många ansåg att dessa ungdomar fick mindre resurser än ungdomarna i Uppsala.

Nu har vi själva möjlighet att besluta om vilket utbud Knivstas ungdomar ska få. Genom ett antal olika undersökningar vet vi idag att:

– Det i Sverige finns 300 000 barn som växer upp i familjer med missbrukande föräldrar.
– Av eleverna i högstadiet är det 30 % som trivs dåligt eller mycket dåligt.
– I en nyligen genomförd drogvaneundersökning i Stockholm visar det sig att alkoholkonsumtionen bland högstadieelever är högst i de välbärgade stadsdelarna.

Naturligtvis stämmer det här in på en del av ungdomarna även i Knivsta och när såväl hem som skola inte ger trygghet eller stöd blir fritiden extra viktig för många tonåringar i Knivsta. De fritidsverksamheter som kommunen idag erbjuder ungdomar är de mest skollika som Kommunala musikskolan, föreningslivet och biblioteket.

Det finns också tonårsverksamhet i projektform, Ungdomsteamet och Ungdomsverksamheten som finansieras med externa projektbidrag och ett minimalt kommunalt stöd. Vi i Vänsterpartiet tycker att Knivstas ungdomar är värda en tryggare fritidsverksamhet än att hoppas på att projekten skall beviljas nya bidrag nästa år. Vi hade också i vår budget för 2004 resurser som skulle ha möjliggjort mer öppettider i Kupolen och en utredning av förverkligandet av ”Knivsta efter 17”.

Att, som moderaterna, tro att rättvisa för Knivstas ungdomar är en fritidspeng per individ tycker jag är att smita från sitt ansvar som politiker. I stället ska vi politiker skapa arenor och lokaler för idrott och kultur där våra ungdomar, tillsammans med kompetenta vuxna, kan bedriva de fritidsverksamheter de önskar. Då först uppnås rättvisa.

Under 1980 – talet hade jag förmånen att, på nära håll, se en mängd ungdomar på sin fritid utnyttja kommunala lokaler i dåvarande Knivsta kommundel. En av dom blev först svensk ungdomsmästare i simning och startade sedan tillsammans med sin bror, också han simmare, ett eget företag i friskvård och träning. Ytterligare en startade som DJ på Fritidsgården på Centralvägen och leder i dag ett företag i nöjesbranschen som omsätter miljoner varje år.

Utan Simhallen och Fritidsgården hade, tror jag, deras yrkesval blivit annorlunda. En fritidspeng hade inte hjälpt. Därför uppmanar jag nu den politiska majoriteten, med moderaterna i spetsen, att sluta lägga ner tid och resurser på att konkurrensutsätta fungerande kommunala verksamheter. Knivstas alla ungdomar är värda ett bättre fritidsutbud nu. Vi har inte råd att vänta.

– Öppna Kupolen varje kväll och
– Utredd snarast möjligheten att förverkliga ”Knivsta efter 17”  

Christer Johansson (v)

Skriv en kommentar