Okategoriserade

Motion om kvalitetssäkrad ungdomsverksamhet.

 Kvalitetssäkrad fritidsverksamhet åt Knivstas ungdomar.

År 1991 byggdes fritidsgården Kupolen vid Thunmanskolan. Det fanns då nio (9) kommunalt anställda fritidsledare. Året efter sade den borgerliga majoriteten upp all kommunal personal och lade ansvaret för driften på den ideella föreningen Knivsta Ungdoms och Föräldraförening, KUFF. Ganska snabbt tog, den då trångbodda, skolan över flertalet av gårdens lokaler och hänvisade KUFF till caféet och korridorerna.

Fritidsgården och KUFF hade ett givande samarbete som startat redan på 1980 – talet. Från 1992 lade föräldrar och ungdomar i KUFF ned ett jättejobb med att driva verksamhet för Knivstas ungdomar men efter problem med nyrekrytering lades verksamheten ned i mitten av 90 –talet. Sedan dess har ungdomarna i Knivsta, förutom ett litet kommunalt stöd, fått förlita sig på diverse projekt. Just nu pågår ett samarbetsprojekt mellan skola, kyrkor och socialtjänsten. Projektet får ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen till och med maj 2004, med eventuell förlängning. Vad händer när Länsstyrelsens medel är slut?

Nyligen har en privat intressent visat vilja att ta över Kupolen och driva ett ungdomscafé. En sådan verksamhet skulle kunna vara ett bra komplement till den kommunala fritidsverksamheten, dock inte i samma lokaler och med samma målgrupp. Däremot tror jag att det finns behov av ett helg- och kvällsöppet Café för gymnasister. Det finns många vackra ord om ungdomsinflytande, musikskola och idrottsanläggningar i majoritetens mål & budgetdokument för 2004. Tyvärr finns det inte några tilldelade resurser hos SKS – nämndens för att förverkliga de vackra intentionerna.

Vi vänsterpartister tycker att Knivstas ungdomar är värda en kontinuerlig kvalitetssäkrad fritidsmiljö i ändamålsenliga lokaler. Där ska finnas utbildad personal som kan skapa bärande relationer till besökarna och tillsammans med ungdomarna driva en attraktiv verksamhet. Tillfälliga projekt skapar inte den trygghet och kontinuitet som tonåringarna behöver.

Mot bakgrund av vad som ovan sagts yrkas härmed att

– Kupolen ska öka sina öppettider till samma nivå som biblioteket.
– Ungdomsverksamheten snarast möjligt förstärks med ytterligare två fritidsledare på heltid.

Siv Ahlström (v)
Ann-Marie Morhed (v)

Skriv en kommentar