Okategoriserade

Knivsta behöver inget System

Kommunfullmäktige i Knivsta har på sitt sammanträde 29/1 beslutat att folkhälsopolicyn för Uppsala län skall gälla även i Knivsta kommun. Antagandet av denna policy innebär att kommunen ställt sig bakom regeringens elva målområden som utgör grunden för uppföljning och utvärdering av folkhälsoarbetet.

Ett av de elva målen är ett "minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt skadeverkningar av överdrivet spelande."

Vid en nyligen genomförd drogvaneundersökning bland ungdomar i Uppsala län framkom det att ungdomar i Knivsta dricker mindre alkohol än genomsnittet i länet. För att i framtiden ha en ännu lägre alkoholkonsumtion bland kommunens tonåringar känns det bra att fullmäktige ställer upp på ovan nämnda mål. Min förhoppning är naturligtvis att folkhälsoarbetet i Knivsta kommun, som det sägs i beslutet, kommer att införlivas i mål och budgetarbetet.

Moderaternas argument för ett Systembolag i Knivsta är bättre service till kunder och lättare att få företag att etablera sig i Knivsta. Som svar på det första argumentet hänvisar jag till redan befintlig möjlighet till beställning i ICA Kniven. Den servicen har mer öppet och ett större utbud än vad något i Knivsta beläget Systembolag någonsin skulle få. Är törsten så stor att man inte kan vänta en dag på leverans har man ett problem som bör botas.

Beträffande det andra argumentet vore det tråkigt om de företag som vill etablera sig i Knivsta inte kan göra det med sina egna produkter eller tjänster utan måste ha draghjälp av alkoholförsäljning. För folkhälsans och ungdomarnas skull hoppas jag att Knivsta fortsätter att vara en av de få kommuner i landet som inte har något Systembolag. All forskning på området visar att ökad tillgång är lika med ökad konsumtion, bland alla åldrar.

Christer Johansson (v)

Skriv en kommentar